Çin pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin dünyanın ilk karbon sınır vergisini uygulama planının, iklim sorunlarını uluslararası ilkeleri ihlal ederek ticarete de nüfuz edecek şekilde genişleteceğini ve ekonomik büyüme beklentilerine zarar vereceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu bu ay, 2026’dan itibaren Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (CBAM) veya CO2 tarifesi uygulama planlarını ana hatlarıyla açıkladı. Bu mekanizma Avrupa Birliği’ne ithalat yapan bazı şirketleri çelik gibi karbon yoğun ürünlerde sınırda karbon maliyeti ödemeye mecbur ediyor.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı sözcüsü Liu Youbin, “CBAM esasen iklim değişikliği sorununu ticareti de kapsayacak şekilde genişleten tek taraflı bir önlemdir. DTÖ ilkelerini ihlal ediyor ve küresel topluluğa karşılıklı güveni ve ekonomik büyüme beklentilerini ciddi şekilde baltalayacaktır,” dedi.

Çin’in, her ülkenin iklim değişikliğine tepkisinin ekonomik kalkınma düzeyini dikkate alması gerektiği konusundaki tutumunu yineledi ve CO2 tarifesinin ülkelerin sorunu çözme istekliliğine ve yeteneğine ciddi şekilde zarar vereceğini söyledi.

Tsinghua Üniversitesi Endüstriyel Kalkınma ve Çevre Yönetimi Merkezi’ndeki araştırmacılar, mayıs ayında yayınlanan bir makalede, dünyanın en büyük çelik ve çimento gibi endüstriyel hammadde üreticisi olan Çin’in sınır tarifelerinden en fazla zarar görebilecek ülke olacağını açıklamışlardı. Bununla birlikte, etkinin zamanla azalacağını ve tarifenin Çin’in gelişimi üzerinde uzun vadeli olumsuz bir etkisi olacağına dair kat-i bir kanıt olmadığını da belirtmişlerdi.

Bazı uzmanlar sınır vergisinin Çin’i ulusal emisyon ticaret planındaki karbon fiyatlarını AB kıyaslama fiyatlarına dayandırmaya teşvik edebileceğini söylüyor. Reuters

Diğer İçerikler