Kömür santrallerinin kapatılması için düzenlenen küresel kampanyanın hızı, sera gazı emisyonlarını azaltarak büyük bir fark yaratmak için yeter kalıyor. İsveç’te bulunan Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nin raporunda bu sonuca yer veriliyor. Araştırmacılar, Powering Past Coal Alliance (PPCA)’nın çabalarının, ilk bakışta göründüğü gibi iklim değişikliği ile mücadelede etkili olmadığını buldu. PPCA, 30 ülkeden, bir dizi bölgesel hükümetten ve bazı şirketlerden oluşuyor. İngiltere, Kanada, California eyaleti ve Unilever, örgütün üyeleri arasında bulunuyor.

Ancak Chalmers raporu, program kapsamında kapatılması planlanan birçok kömür santralinin zaten ömrünün sonuna yaklaştığını ortaya çıkardı. Herhangi bir karbon yakalama veya depolama sistemi kullanmayan kömür enerjisinin, ısınmayı 1.5°C’ye sınırlamayı hedefleyen Paris Anlaşması kapsamındaki uluslararası çabalarla tutarsız olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Rapora göre PPCA’nın 2050’ye kadar vaat ettiği emisyon azaltımı, o tarihteki toplam emisyonların sadece %0,67’sini oluşturacak.

Çalışmanın baş araştırmacısı Jessica Jewell, “Powering Past Coal Alliance iyi bir başlangıç ama şimdiye kadar yalnızca fazla kömür kullanmayan zengin ülkeler ve kömür kullanmayan bazı ülkeler katıldı” dedi. PPCA üyeleri elektrik talebinde düşük büyüme oranlarına sahipler ve faaliyette olan kömür santralleri oldukça eski. Aksine, dünyanın en büyük kömür kullanımına sahip olan ülkeler, elektrik için artan bir talebe sahip olma eğilimindedir; kömür ise en büyük enerji kaynağıdır.

Araştırmacılar, İspanya ve Almanya’nın yakında kendilerini PPCA üyeleri arasında sayarken, Hindistan ve Çin’in muhtemel olmadığı sonucuna vardılar. Yurt içi kömür madenciliğinin güçlü olduğu ülkelerin, bu programa yakın bir zamanda kaydolacakları düşünülmemektedir. Bunların hepsi oldukça açık gözükebilir. Ancak PPCA, altyapı çalışmalarına yatırım çekmek isteyen bazı ekonomiler için uygun olabilir.

BM’nin iklim değişikliği kurallarının temel ilkelerinden biri, “ortak ancak farklılaştırılmış sorumlulukların ve ilgili becerilerin” kabulüdür. Bir başka deyişle, herkes kendi rolünü oynamak zorundadır; ancak aynı şekilde veya aynı ölçüde olması gerekmez.

Kaynak: “Closing Coal Power Plants Won’t Budge The Needle On Climate Change”, Forbes 

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler