Yıllardır fosil yakıtlardan yeşil enerjiye geçişi konuşuyoruz. Bu zaman alacak bir dönüşüm fakat COVID19 krizi bu dönüşümü hızlandırmak için büyük bir fırsat olabilir. Nisan ayında pandemi dolayısıyla bütün kısıtlama ve tedbirler devreye girdiğinde karbon emisyonları bir önceki yılın nisan ayına göre %17 düşüş gösterdi. Dünya Meteoroloji Örgütü 2020 yılında küresel karbon emisyon oranının %4-7 arasında bir düşüş göstereceğini açıkladı.

Enerji dönüşümü için şu 3 eğilimi hızlandırmamız lazım.

  1. Dekarbonizasyonu hızlandırmak
  2. Enerjide yerinden yönetimi yaygınlaştırmak
  3. Dijitalizasyonu hızlandırmak

Pandemi süreciyle hayatımıza giren uzaktan çalışma ve kısıtlamalar bazı sektörlerde bir şekilde hayatımızda kalmaya devam edebilir. Bu fosil yakıtlar tüketimini azaltacaktır. Elektrifikasyon ve yenilenebilir enerjiye dönüşü hızlandırmak geleceğimiz için kilit öneme sahip. Her halükarda fosil yakıtlara yapılan yatırımlar azalıyor ve yenilenebilir enerji yatırımları artıyor bu eğilimin görünür gelecekte devam etmesi enerji dönüşümü için hayati bir rol oynuyor. Yenilenebilir enerjinin önündeki en büyük sıkıntı depolama olarak hala önümüzde duruyor. Bu konuda yapılacak teknolojik çalışmalar geleceğimizi dönüştürebilir. Aynı zamanda yeşil hidrojen teknolojilerinin yaygınlaştırılması da geleceğimiz için çok önemli.

Enerjide yerinden yönetim, enerji dönüşümü ve sektörün geleceği için ikinci hayati konu. Tüketicilerin kendi enerji portfolyolarını yönlendirmeleri geleceğimiz için olmazsa olmaz bir durum. Enerjide monopolizasyonun kırılması lazım. Tüketici, talep, arz ve şebeke arasındaki dengenin gelecekte bu yönde ilerlemesi gerekiyor. Hali hazırda bunu yapan birkaç bölge ve şirket bulunuyor.

Üçüncü önemli nokta dijitalizasyonun hızlandırılması. Farklı enerji üretim ağları üzerinden çalışan büyük bir şebeke sisteminin artan talep karşısında sürdürülebilirliğini temin etmesi için otomasyonun artırılması, blockchain ve yapay zekanın sisteme entegre edilmesi ve teknolojik dijitalizasyonun hızlı bir şekilde sağlanması gerekiyor.

Kaynak: “Accelerating These 3 Trends Would Reshape The Energy Industry”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler