Avrupa Komisyonu, atık ve CO2 emisyonları konusundaki endişelere rağmen yatırımların önünü açıyor. Brüksel, finansal piyasaların neyin sürdürülebilir yatırım olarak sayılacağına karar vermesine yardımcı olmak için, nükleer enerjiyi ve doğal gaz biçimlerini, dönüm noktası niteliğindeki bir AB sınıflandırma planının parçası olarak “yeşil” faaliyet olarak tanımak istiyor. Avrupa Komisyonu, uzun zamandır beklenen planlarında, “sürdürülebilir finans için sınıflandırma” olarak bilinen yeşil etiketleme sistemi kapsamında, en az önümüzdeki yirmi yıl boyunca yeni nükleer santrallere ve en az on yıl boyunca doğal gaza yatırım yapılmasının önünü açmıştır. AB’deki tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan endüstrileri kapsayacak olan etiketleme sistemi, büyük bir küresel düzenleyicinin ilk girişimidir. Taslak yasal metin, AB’nin yeşil etiketinin, belirli koşullar altında nükleer güç ve doğal gaz dahil tartışmalı enerji kaynaklarına verilmesi gerektiğini söylüyor. Financial Times

Diğer İçerikler