Enerji Görünümü, enerji dönüşümünü üç farklı açıdan (sektörler, bölgeler ve yakıtlar) değerlendirmekte, aynı zamanda birçok farklı senaryo ile de izlemektedir.

 • Gelişen Dönüşüm senaryosunda, 2040 yılına kadar dünya GSYİH’sı iki kattan fazla artarak, hızla büyüyen gelişmekte olan ekonomilerde, 2,5 milyardan fazla insanı düşük gelirden kurtarmaktadır.
 • Bu büyümenin derecesi, enerji verimliliğindeki kazanımların hızlandırılması ile dengelense de, artan refah, küresel enerji talebini de artırmaktadır: Enerji talebi önümüzdeki 25 yıl içerisinde sadece üçte bir oranında artmaktadır.
 • Enerjideki endüstriyel talep, enerji tüketimindeki artışın yaklaşık yarısının nedenini açıklamaktadır; ulaşım talebindeki artış geçmişe göre keskin bir şekilde yavaşlamaktadır.
 • Dünya, birincil enerjideki artışın yaklaşık %70’inin elektrik sektöründen kaynaklanmasıyla birlikte, elektriklenmeye devam etmektedir.
 • Elektrikli araçlarla yapılan toplam kilometrenin payı, elektrikli araç sayısının artması ve daha yoğun bir şekilde kullanılmasına paralel olarak artmaktadır. Tamamen sürücüsüz çalışan araçlar ile ortak araç kullanımının etkileşimi, elektrikli araç kullanımının yoğunluğunu artırmaktadır.
 • Enerji tüketimindeki büyümenin tümü hızla büyüyen gelişen ekonomilerde görülmektedir: Çin ve Hindistan, küresel enerji talebindeki büyümenin yarısına sahiptir.
 • Yenilenebilir enerji, birincil enerjideki %40’lık artış ile, en hızlı büyüyen enerji kaynağını oluşturmaktadır. 2040 yılına kadar enerji kaynaklarının dağılımı şimdiye kadar görülen en farklı durumdadır.
 • Petrol ve diğer sıvı yakıtlara olan talep, Görünüm’ün çoğunda artmakta, ancak artış Görünüm’ün son yıllarına doğru gittikçe azalmakta ve durağanlaşmaktadır.
 • Sıvı yakıt üretimindeki artışın nedeni, başlarda ABD’deki sıkı petrol iken, sonralarda, üyelerinin pazar paylarını artırmaya yönelik stratejiler uyguladığı OPEC olmuştur.
 • Doğal gaz, geniş tabanlı talep ve devam eden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yaygınlığının da desteğiyle, küresel gaz erişilebilirliğini artırarak güçlü bir şekilde büyümektedir.
 • Küresel kömür tüketimi, Çin’deki kömür tüketiminin düşmesiyle birlikte sabit duruma gelmiştir.
 • Gelişen Dönüşüm Senaryosunda, karbon emisyonları artmaya devam etmekte, bu durum, geçmişteki keskin kırılımı başarmak için kapsamlı bir şekilde eyleme geçilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Enerji Görünümü, birçok farklı senaryoyu değerlendirmektedir:

Enerji Görünümü, enerji dönüşümünü izlemektedir:

Kaynak: “2018 BP Energy Outlook”, BP

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler