Dünyanın en büyük uluslararası petrol şirketlerinden BP, OPEC’in sıfıra yakın büyüme öngören talep senaryosuyla paralel olarak önümüzdeki 10 yıllık dönemde petrol tüketiminin zirve yapacağı ve sonrasında düşmeye başlayacağı sonucuna ulaştı. BP’nin incelediği tüm senaryolarda petrol talebinin düşmesi öngörülüyor ancak olağan senaryoya göre 2050’ye kadar bu düşüş çok keskin olmayacak. BP ve OPEC’in açıklamalarıyla paralel olarak petrol tüketimi ve talebinde düşüş öngören başka açıklamalar da mevcut. Lyft’ten sonra Uber’in de ABD, Kanada ve Avrupa’da belirli şehirlerde sıfır emisyon odaklı politikalar uygulayacağını açıklaması kara yolu temelli petrol tüketimini önemli ölçüde etkileyebilir. Avrupa’nın emisyon gazlarını azaltma politikaları ise, tüm sektörlerin etkileneceği, katı standartların getirileceği yeni bir dönem şeklinde yorumlanıyor.  AB’de emisyon miktarı kara ve hava ulaşımı haricinde her alanda zaten düşmekteyken yeni regülasyonlar özellikle bunları hedef alıyor. BP’nin net büyüme öngördüğü tek alan olan ‘diğer ulaşım’ alanı bile emisyon miktarını düşürmeyi amaçlayan ve dünyanın en büyük taşıma şirketlerinin bir araya geldiği Sıfır Karbon Taşıma Merkezi gibi oluşumlara tanıklık ediyor. Son 30 yıldır petrol talebinin arttığı havacılık sektöründe COVID-19 sebebiyle büyümenin en azından birkaç yıl durmasıyla hava yolu şirketleri de sıfır emisyon hedefleri açıklamaya başladılar. Havacılıkta enerji gereksiniminin yüksek olması yakın zamana kadar emisyon miktarının ekipman gibi başka araçlarla düşürülmesi anlamına geliyorken artık yeni yakıtlar ve elektriğe dayalı uçuşlar gibi yenilikler de gündeme geliyor. Diğer yandan BP baş ekonomisti Spencer Dale, bu senaryoların gelecek 30 yılda gerçekleşebilecek olası çıktıları değerlendirmeye yardımcı araçlar olduğunu belirtti. worldoil.com

Diğer İçerikler