Birleşmiş Milletler’e enerji dönüşümünün nasıl hızlandırılabileceği ve gerçekleştirilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere bağımsız bir mühendisler danışma konseyi kuruldu.

Enerji Dönüşümü Mühendisleri Konseyi (CEET), enerji, sanayi, ulaşım, bina ve kimya sektörlerinin yanı sıra akademi, iş ve araştırma kurumları ve özel sektörden mühendisleri bir araya getirecek. Konsey 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne nasıl ulaşılacağına dair tavsiyeler verecek.

CEET, dünyanın Paris Anlaşması tarafından teşvik edilen 1,5° sınırını karşılama yolunda kalmasını sağlamak için mühendislik çözümleri sağlayan raporlar üzerinde araştırma yapacak ve yayımlayacaktır.

CEET’in temel odak alanları şunları içerecektir:

  • Küresel enerji geçişini desteklemek için temel teknolojileri ölçeklendirmenin zorluklarını çözmek;
  • Paris Anlaşmasına uygun olarak Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıları desteklemek için yönergeler önermek;
  • Çığır açan teknolojiler de dahil olmak üzere sıfır karbon teknolojileri hakkında teknik özetler yayınlamak;
  • Bölgesel ve yerel düzeylerde sektörel ve entegre yolların analizi;
  • Küresel çapta çeşitliliğe sahip bir uzman bakış açısıyla rehberlik ve teknik tavsiye sağlayarak, cinsiyete duyarlı bir enerji geçişi ve dekarbonizasyon çalışmaları yapmak.

CEET, 50 mühendisten oluşacak. Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı başkanı Jeffrey Sachs, BM Sınai Kalkınma Örgütü genel müdürü Bay Li Yong ile CEET’e eş Başkanlık edecek.

Mühendisler, UNFCCC COP ve UNFCCC Bölgesel İklim Haftaları gibi zirveler de dahil olmak üzere yılda üç ila dört kez buluşacak. Smart Energy

Diğer İçerikler