BM tarafından yayımlanan 2024 Küresel Kaynak Görünümü Raporu, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için acil eylem çağrısında bulunuyor. Raporda, doğal kaynakların çıkarılmasının 2060’a kadar yüzde 60 artabileceği ve bunun, iklim hedeflerini ve ekonomik refahı tehdit edebileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, Dünya’nın doğal kaynaklarının çıkarılmasının 2060 yılına kadar yüzde 60 artarak iklim hedeflerini ve ekonomik refahı tehlikeye atabileceğini vurgulayarak enerji, gıda, ulaşım ve barınma alanlarında radikal değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

BM Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan 2024 Küresel Kaynak Görünümü raporuna göre, son 50 yılda özellikle zengin ülkelerde altyapı, enerji talebi ve bireysel tüketimdeki büyük artış, dünya genelinde malzeme kullanımının üç katına çıkmasına neden oldu.

Ek olarak, rapor, gıdadan fosil yakıtlara kadar doğal kaynaklara olan talebin yılda ortalama yüzde 2,3’ün üzerinde artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Olağanüstü büyüklük ve hız

Rapor, köklü bir değişiklik yapılmadığı takdirde, Dünya kaynaklarının sömürülmeye devam edeceği uyarısında bulunarak, bilgisayar modellemelerinin 2060 yılına kadar 2020 seviyelerinden neredeyse yüzde 60’lık bir artışla 100 milyardan 160 milyar tona çıkacağını gösterdiğini ortaya koyuyor.

BM Raporunda, “Tek seçenek, insanın doğanın geri kalanıyla olan ilişkisini dengelemek ve istikrara kavuşturmaktır” ifadesine yer veriliyor.

Rapora göre, önemli bir değişiklik yapılmadığı sürece, dünya kaynakları üzerindeki sömürü devam edecek; bilgisayar modellemeleri, 2020 seviyelerinden 2060’a kadar yaklaşık yüzde 60’lık bir artışla 100 milyar tonu aşarak 160 milyar tona ulaşabileceğini vurguluyor

Mevcut küresel politikaların yetersiz olduğu ve başarılı olmak için daha kapsamlı, bütünsel ve hızlı değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu vurgulan raporda, enerji, gıda, ulaşım ve inşa edilmiş çevre gibi alanlarda gerçekleştirilecek köklü ve sistemsel değişikliklerin, daha önce görülmemiş bir ölçekte ve hızda uygulanması gerektiğinin altı çiziliyor.

Kaynak: EURONEWS

Diğer İçerikler