Blockchain, sıradaki büyük teknolojik gelişme olarak görülüyor; online işlemlerden e-devlete kadar her şeyi etkiliyor. Yenilenebilir enerji için bu ne anlama geliyor?

Bilgileri güvenli şekilde depolayan online bir kayıt sistemi olan blockchain, herkesin erişim sağlayabildiği bir bilgi repertuarı olarak hizmet vermektedir. Birden fazla bilgisayara yayılarak bilgilerin herhangi biri tarafından değiştirilememesini sağlar. Blockchain, veriyi merkezler arasında dağıtarak şeffaflığı ve bilginin paylaşımını destekler. Bu nedenle yeni teknolojiyi şekillendirmemize ve onunla etkileşim kurmamıza yardımcı olur.

Blockchain, alternatif bir ödeme aracı olarak dikkatleri üzerine çekti ve online para birimlerinin önde gelen platformu hâline geldi. Ancak blockchain, dijital para için bir platformdan çok daha fazlası. Üretiminde yoğun enerji kullanılan dijital para, karbon emisyonlarını artırdı. Oysa blockchain, çevre dostu teknoloji alanında yenilikleri teşvik ediyor. Hem startuplar hem de büyük şirketler, blockchain’in yeşil enerjiye geçişi hızlandırma potansiyelini önünü açmaya çalışıyor.

Birçok startup, blockchain’i gerçek zamanlı bilgi paylaşımı ve enerji şebekelerini daha ulaşılabilir ve sürdürülebilir hâle getirmek için kullanmaya başladı. Blockchain bağlantılı enerji şebekeleri kurmanın arkasındaki fikir oldukça basit: Tüketicilere, enerjinin nereden tedarik edildiğini kontrol etme imkânı vererek rekabeti artırıyor ve sürdürülebilir enerjiyi teşvik ediyor.

Hindistan merkezli Hunink projesi, blockchain temelli bir şebekelerin nasıl olacağını gösteriyor. Hindistan kırsalında bir çiftçinin biyokütle tesisi, merkezi şebekenin sorun yaşaması durumunda şebekeye yedek güç vermeye başlayabilir. Eğer kesintiler gün boyunca devam ederse, güneş panelleri de yükü karşılayabilecek. Arz ve talebin piyasa dinamikleri, akıllı bir sözleşme ile blok ortamı içerisinde otomatik olarak yapılabiliyor.

Enerji sistemlerinin dağıtık olması, bilgiyi demokratikleştirerek bireylerin daha iyi karar vermesini sağlıyor. Blockchain akıllı şebekeleri, eşitsizliği azaltmaya yardımcı olabilir ve hem gelişmiş elektrik şebekesi olan hem de enerji erişimi olmayan bölgelere daha ucuz ve daha temiz enerji sağlayabilir. Blockchain, karbon salınımının uzun vadeli azaltılmasına yönelik birçok çözümden biri olabilir ve dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmanın teşvikine destek olabilir.

Kaynak: “Blockchain is The Next Big Thing for Renewable Energy”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler