Blockchain, en yaygın olarak bilineni Bitcoin olan kripto para birimlerinin temelini oluşturan teknoloji olarak bilinir. Ancak teknolojinin kapasitesi, yenilenebilir enerji endüstrisini dönüştürmek için de kullanılabildiğinden, bankacılık sektörünün ötesine geçiyor.

2018 tarihli bir makalesinde Deloitte, blockchain’in enerji sektörünün işlem altyapısının ‘temel omurgası’ olarak hizmet edeceğini tahmin ediyordu. Gerçekten de blockchain, yenilenebilir enerji endüstrisini, üretim varlıklarını belirli bir tüketim noktasına tahsis ederek yeşil enerji kaynağını belgelemekten, gerçek zamanlı olarak veri paylaşımı yoluyla ve bir işlemi etkinleştirerek enerji şebekelerini daha erişilebilir hale getirmeye kadar birçok yönden dönüştürebilecektir.

İki taraf arasında izlenen, doğrulanabilir ve güvenli işlemleri mümkün kılarak, esasen alıcılar ve satıcılar arasında bilgi ve mal aktarımı için uzun süredir güvenilen ‘orta adamı’ ortadan kaldırarak, Blockchain, bireyleri (geleneksel enerji tüketicileri) aslında elektrik üretip satmaya teşvik ederek, merkezi olmayan ve dağıtılmış bir enerji paylaşım sistemine yol açar.

Blockchain, çok basit bir ifadeyle, bir veri tabanını bir bilgisayar ağı arasında güvenli bir şekilde paylaşmanın bir yoludur. Genellikle bir dijital defter teknolojisi olarak tanımlanır ve birden fazla yerde dağıtılmış bir ağda binlerce kez çoğaltılan bir elektronik tablo olarak düşünülebilir.

Bu, tüm üyelerin onayı olmadan değiştirilemeyen verileri depolayan (bir ağdaki her katılımcı tarafından paylaşılan) bir veritabanı ve nerede bulunursa bulunsun elektronik tabloyu düzenli ve anında güncelleyen bir ağ oluşturur. Veriler, sistemi çalıştıran tek bir merkezi varlık olmadan bir bilgisayar ağı üzerinde depolandığından, başka kimse tarafından değiştirilemeyen veya bozulamayan bilgileri güvenli bir şekilde saklayan bir kayıt listesi oluşturur.

Bir blok zinciri, bir ağdaki her katılımcının diğer her ağ katılımcısıyla güvenli bir şekilde ve üçüncü taraf bir aracı olmadan doğrudan işlem yapmasına izin verir, eşler arası (P2P) işlemlere olanak tanır ve bu, kendi elektrik üretim tesislerine sahip hanelerin birbirlerine doğrudan elektrik satmalarını sağlayacağı için “üreten tüketicinin” yükselişini kolaylaştıracak olan şeydir.

Çoğu ülkedeki enerji sistemi merkezi bir sistemdir ancak geleneksel tüketiciler örneğin güneş panelleri kurarak ve blok zinciri aracılığıyla bir P2P işlemi yoluyla fazla elektriği satarak aynı anda enerji tüketmek, üretmek ve satmak için evrimleştikçe bu durum değişmeye başlayacaktır.

Blok zinciri teknolojisi, diğer durumlarda merkezi bir aracı gerektiren, saniyeler içinde doğrudan enerji satış işlemlerini kolaylaştırır. Bu, sözde “üreten tüketiciler”in (Prosumer) herhangi bir aracı ve düzenleyici olmadan, yüksek derecede özerklikle işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar ve dolayısıyla merkezi olmayan bir enerji tedarik sistemi oluşturur.

Bu P2P enerji ticaret sisteminin faydaları tüketiciler, üreten tüketiciler, şebeke operatörleri ve hatta kamu hizmetleri tarafından hissedilebilir. 2019’da Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, dağıtılmış bir enerji paylaşım sisteminin bireysel tüketiciler ve üreten tüketiciler için maliyet tasarrufu sağlayabileceğini ortaya çıkarmıştı.

Bunun yanı sıra model, tüketicilerin dağıtılmış enerji kaynaklarını daha iyi kullanmalarını sağlayarak yenilenebilir enerjiyi daha erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca, bu tüketicilerle doğrudan etkileşim kurarak arz ve talebi gerçek zamanlı olarak dengeleyebildiklerinden, kamu hizmetleri ve şebeke operatörlerinin daha verimli olmalarına yardımcı olur; daha istikrarlı bir şebekeye yol açar.

Gerçekte, blockchain herkesin aynı doğrulanmış veri kümesine bakmasını sağlamaktan daha ileri gider. Ayrıca, diğer tarafın anlaşmanın bir parçası olup olmayacağı konusunda endişelenmeden, paydaşların bu verilerle yapmak istedikleri işlemler üzerinde ortaklaşa anlaşmaya ve yürütmeye imkan tanır. Esasen bu, mülkiyet devri sorununun üstesinden gelinmesine yardımcı olur, gelişmiş güvenlik ve izlenebilirliğe sahip bir sistem oluşturur. Ayrıca, üçüncü tarafların mal ve hizmet alışverişini doğrulama ihtiyacını azaltır, hatta ortadan kaldırır.

Özünde, blok zincir teknolojisi, geleneksel olandan daha ucuz ve daha verimli olan merkezi olmayan bir enerji tedarik sistemi kurmayı mümkün kılar. Tedarikçileri doğrudan enerji tüketicilerine bağlayarak, bugün bildiğimiz enerji sistemi basitleştirecektir.

Kaynak: “Blockchain: Opening doors in the energy sector”, Renewable Energy

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler