Karbon yakalama ve depolamayı (CCS) teşvik etmek için farklı uyarıcılara ihtiyaç var. Enerji ve çevre uzmanları arasında, teknolojinin hızını kaybettiği bir dönemden sonra CCS’yi ticari ortama geçirmek için yeni bir uyarıcının gerekli olduğu konusunda yaygın bir uzlaşma olsa da, bunun nasıl başarılabileceği konusunda henüz ortak bir karar yok. İngiltere hükümetinin Karbon Yakalama Kullanımı ve Depolama (CCUS) Çalışma Grubu tarafından Temmuz 2018’de yayınlanan raporunda, 2020’lerin ortalarında faaliyete başlanması için en az iki CCS kümesinin geliştirilmesi gerektiği önerildi. Hükümetin uzun vadeli planı, 2030’lar boyunca CCUS’u ölçekleme yetkisine sahip olmak. Bu da maliyetlerin önemli ölçüde düşmesine bağlı. CCS artık, sadece karbon yakalama özelliğiyle değil, sera gazı azaltımını (GGR) kolaylaştıran teknolojisiyle de adından sürekli bahsettiriyor. GGR’nin amacı, atmosferdeki CO2’nin kalıcı olarak uzaklaştırılması. Bu, ağaç dikmek ya da sulak alanları dönüştürmek gibi kolay ve düşük teknolojili yöntemlerle de yapılabilir. Böylelikle, daha fazla CO2’nin toprakta tutulması sağlanır. Ancak, ihtiyaç duyulan etkinin sağlanabilmesi için sera gazı azaltımında CCS’nin kullanılması önemli. Financial Times

Diğer İçerikler