Biden seçim kampanyasında enerji konusunda en öncelikli olarak, ABD’nin 2035’e kadar sıfır karbonla elektrik üretmesi gerektiğini açıkladı. 2019 yılında ABD’de tüketilen elektriğin %61’i kömür ve gazdan üretildi; %37’si ise nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildi. Trump, Biden’ın planını “imkansız” olarak tanımlamış olsa da, birçok uzman Biden’in koyduğu hedefin “zor ama yapılabilir” olduğunu ifade etti. Yenilenebilir enerjide maliyetlerin geçtiğimiz on yılda ciddi bir şekilde düşmüş olması, yenilenebilir enerjinin geleceğini sağlam temeller üzerine oturttu. Karbon yakalama ve halihazırdaki teknolojiler hızlı bir şekilde geliştiriliyor ve yakın gelecekte bugünkü kapasitelerinin çok üzerinde karbon yakalama ve nötrleştirme işlevi görecekler. University California Berkeley’de yapılan araştırmanın sonucuna göre, ABD mevcut teknolojiler ve yenilenebilir enerjideki artış hızının bu şekilde devam etmesi ile 2035’e kadar %90 karbon nötr seviyeye ulaşabilir. Financial Times

Diğer İçerikler