Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2022’de Türkiye’nin enerji yoğunluğunun rekor gelişim göstererek yüzde 6,2 düştüğünü bildirdi.

Türkiye’nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji ihtiyacını daha temiz kaynaklarla karşıladığını, bu sayede emisyonların azaldığını ve enerji dönüşümünün sağlandığını söyledi.

Net sıfır dönüşümünün arz tarafındaki destekleyicisi ve talep tarafındaki tamamlayıcısının enerji verimliliği uygulamaları olduğunu dile getiren Bayraktar, 2030’a kadar arz güvenliği, sanayicinin rekabet gücü, dışa bağımlılığın azaltılması ile iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi için en önemli politika araçlarından birinin enerji verimliliği olacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 2021 ve 2022’de enerji yoğunluğunu dünyada iki yıl üst üste en çok iyileştiren iki ülkeden biri olduğuna dikkati çekerek, “2022’de küresel enerji yoğunluğu iyileşmesi ortalama yüzde 2 olarak gerçekleşirken, ülkemizin enerji yoğunluğu rekor bir gelişim göstererek yüzde 6,2 oranında düştü.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin, 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı enerji politikası gereği yeni enerji verimliliği hareketi başlattığını aktaran Bayraktar, “Bu doğrultuda, elde ettiğimiz kazanımları Türkiye Yüzyılı’nda daha ileriye taşımak amacıyla, Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı uygulamaya başlıyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: AA

Diğer İçerikler