Avrupa kıtasında tarihte ilk defa, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı fosil yakıtlardan üretilen elektrik miktarını geçti. 2020’de AB’nin tükettiği elektriğin %38’i yenilenebilir enerji kaynaklarından %37’si ise fosil yakıtlardan sağlandı. Geçtiğimiz yıl, AB ülkeleri içinde kömürden üretilen elektrik miktarı %20 düşüş gösterdi. AB’nin 2020’de ürettiği elektrik, 2015’te ürettiği elektrikten %29 daha az emisyon salınımına sebep oldu. CNN

Diğer İçerikler