Net sıfır emisyonlu AB enerji sistemine geçişte hidrojen ve biyometan, Avrupa’nın gelişmiş mevcut altyapısını kullanarak yenilenebilir elektrikle birlikte önemli bir rol oynayacak. Büyük ölçekli hidrojen tüketimi söz konusu olduğunda, gelişmiş bir hidrojen altyapısı gerekecektir. Bu rapor hidrojen arzını ve talebini kuzeyden güneye ve batıdan doğuya bağlayacak bir Avrupa teşebbüsü için vizyon sunmaktadır.

On bir Avrupa gaz altyapı şirketi, bu raporla, özel hidrojen taşıma altyapısı planına katkı sağlamışlardır. Şirketler, bu planı, dekarbonizasyon sürecinin kritik bir parçası olarak görüyorlar ve bu bağlamda ‘Avrupa Yeşil Anlaşması’nı destekliyorlar. Avrupa Hidrojen altyapısının maliyeti, hidrojen piyasalarının öngörülen büyüklüğüne nispeten düşük olacaktır. Bu noktada hazırlanan plan, arz ve talep tarafındaki gelişmeleri kolaylaştıran bir ‘ilk hamle’ olarak görülüyor.

Yeni araştırmalar, mevcut gaz altyapısının değiştirilerek hidrojeni uygun bir maliyetle taşımanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bu vizyon belgesinde 2020’nin ortasından 2030 yılına kadar 6800 km’lik boru hattı, 2040 yılında ise %75’inde mevcut boru hatlarını   kullanarak ve geri kalan %25’inde ise yeni boru hattı yapılmasıyla birlikte hidrojen vadilerini bağlayan 23.000 km’lik bir altyapı öngörülmektedir. Sonuçta biri hidrojen ve diğeri biyometan şebekesi olmak üzere iki paralel gaz hattı planda bulunmaktadır. İthalat da göz önüne alınarak hidrojen, tasarruflu bir şekilde uzun mesafelerde taşınabilecektir.

Raporda belirtilen “ön tahmin” e göre, önerilen altyapının 2040 yılına kadar Avrupa’da beklenen 1.130 TWh yıllık hidrojen talebinden fazlasını taşıyabilmesi ve maliyetinin 27-64 milyar € arasında olması bekleniyor. 1000 km’lik mesafede bir kg hidrojen taşıma maliyetinin 0,09-0,17 Euro arasında olacağı ve bu maliyetle hidrojenin Avrupa’da etkin bir şekilde kullanılabileceği düşünülüyor. Tahminler arasındaki farkın fazla olmasının sebebi ise kompresör maliyetlerindeki belirsizlik olarak gösteriliyor.

Kaynak: “European Hydrogen Backbone”, https://gasforclimate2050.eu/

Uzun versiyonu indirmek için tıklayın 

Diğer İçerikler