Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu arasında uzun süredir devam eden müzakereler sonucunda Avrupa Birliği (AB) 14 Haziran’da yenilenebilir enerji alanındaki yeni hedefini belirledi.

AB’nin 2009 yılında yürürlüğe giren “Yenilenebilir Enerji Direktifi”, her ülkenin kendi ulusal hedefini belirlemesiyle, nihai tüketimde yenilenebilir enerjinin payını %20’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu Direktife göre ayrıca, ulaştırmada kullanılan yakıtların da %10’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedefleniyor.

2020 yılı hedeflerinin yanı sıra, 2014 yılında uzlaşılan “2030 Yılı için Enerji ve İklim Hedefleri” ile 2030 yılına kadar nihai enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payının %27’ye çıkarılması teklif edilmişti. 30 Kasım 2016’da,Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji” paketi kapsamında, Komisyon “Yenilenebilir Enerji Direktifini” yenileyerek nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının 2030 yılına kadar %27’ye çıkarılmasını ve AB’nin yenilenebilir enerji alanında küresel bir lider olmasını hedefledi.

14 Haziran 2018’de, Komisyon, Parlamento ve Konsey bu hedefi %32’ye çıkaran bağlayıcı bir anlaşma yaparak yenilenebilir enerji direktifini güncelledi. Bu anlaşmanın, tüm AB dillerine çevrilip Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından resmi olarak kabul edilmesinden sonra AB’nin resmi gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Güncellenen Yenilenebilir Enerji Direktifine göre;

  • 2030 yılına kadar nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının %32’ye (ulaştırmada %14’e) çıkması hedeflenecek.
  • 2023 yılında ise bu hedefler yukarı yönlü revize edilebilecek.
  • Yenilenebilir destek mekanizmaları daha iyi tasarlanacak ve uygulanacak.
  • İdari süreçler azaltılacak.
  • Ulaştırma ve soğutma/ısıtma sektörleri için mevcut hedefler iyileştirilecek.
  • Sürdürülebilir biyoenerji kullanımı iyileştirilecek.
  • Kendi üretimini yapacak bireylere de güçlü haklar sağlanacak.

Yeni hedefler kampanyayı yönetenler tarafından, Paris anlaşması hedeflerine ulaşmak için yetersiz bulunsa da bazı kesimler tarafından da “kararlı” bulundu. AB Komiseri Canete, bu anlaşmanın zor kazanılan bir zafer olduğunu ve Paris hedeflerine ulaşılması, yeni istihdam olanakları yaratması, düşük elektrik faturalarına dönüşmesi ve enerji ithalatını azaltması açısından önemli olacağını söyledi. Euroelectric Genel Sekreteri Ruby de anlaşmayı “dengeli” bulduğunu açıkladı. Biyoyakıtların yenilenebilir kaynak olarak anlaşmaya dahil edilmesi de eleştirilere sebep oldu. Palm yağından ve diğer tohumlardan elde edilen biyoyakıtların ormanları yok ettiğine ve gelecekte gıda fiyatlarında artışa neden olacağına vurgu yapıldı.

Diğer İçerikler