Reuters tarafından görülen ve 18 Kasım’da yayınlanacak olan Avrupa Komisyonu’nun yenilenebilir enerji stratejisinin taslak metnine göre Avrupa Birliği bu yüzyılın yarısına kadar iklim tarafsızlığını sağlamak için açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesini önümüzdeki on yıl içerisinde 5, 2050’ye kadar ise 25 katına çıkarmayı hedefliyor. Halihazırda dünyanın açık deniz rüzgar kurulu kapasitesinin %42’sine ev sahipliği yapan 27 ulustan oluşan AB’ye göre teknoloji ile artık fosil yakıt bazlı herhangi bir kaynaktan daha düşük fiyata temiz enerji üretilebiliyor. Metinde Avrupa Birliği’nin halihazırda 12 GW olan açık deniz rüzgarı enerji kapasitesini 2030’a kadar 60 GW’a ve 2050’ye kadar 300GW’a çıkarmayı hedeflemesi gerektiği belirtiliyor. Komisyon, değişikliğe uğrayabileceği gerekçesiyle yayınlanmamış olan taslak metinler hakkında yorum yapmıyor. Ancak bu hedeflere ulaşılması için 789 milyar Avro yatırım ile halihazırda 2050’ye kadar sadece 90 GW enerji kapasitesinin kullanımını öngören ülke politikalarının değiştirilmesi gerekiyor.

Komisyon ayrıca, projeler kapsamında birden fazla ülkeye enerji satılsa bile, açık deniz projelerini elektrik şebekelerine entegre etmenin daha verimli bir yolu olan açık deniz ihale bölgelerini etkinleştirmeye yönelik Avrupa Birliği kurallarını açıklığa kavuşturacak. Reuters

Diğer İçerikler