Arjantin hükümeti bütçeyi dengelemeye çalıştıkça köklü nükleer enerji sektörü mali sıkıntılar yaşıyor. Bu durum, bazı önemli projeleri geciktirebilir. Örneğin; Arjantin, küçük ölçekli reaktörler için büyüyen küresel pazarda rol oynayabilecek bir oyuncu olmayı hedefliyor. Nükleer enerji sekreteri yardımcısı Julián Gadano, nükleer enerjinin elektrik sistemindeki payını sürdürmesinin, talebi karşılamanın anahtarı olduğunu söyledi. “Daha fazla güneş paneli, daha fazla rüzgar türbini ve elbette daha fazla nükleer santral kurmamız gerekiyor” diye ekledi. Arjantin’in nükleerde kilit hedefi, ihracat için büyük fırsatlar sağlayabilecek küçük bir modüler reaktör olan prototip bir ‘Carem’ inşa etmek. 2014 yılında, Arjantin Ulusal Atom Enerjisi Komisyonu bu projeye başladı ve Carem’in 2022 veya 2023’ten itibaren faaliyet göstermesini planladı. Carem, nükleer sanayi açısından düşük sermayeli bütçeye sahip ve kamyonla ana elektrik şebekesinin dışındaki uzak alanlara taşınabiliyor. Gadano, “Ülkemizin bugün sahip olduğu en büyük teknolojik bahis” diyor. Financial Times

Diğer İçerikler