Bir grup senatör, enerji, ulaşım, temiz su ve geniş bant altyapısında dönüşümsel yatırımlar yapmak için tasarlanmış 1,2 trilyon dolarlık Altyapı Çerçevesini yayımladı. Tarihi Senato tasarısı, güneş enerjisi, pompaj depolamalı hidroelektrik ve yeşil hidrojen için bazı hükümlerin ana hatlarını vermesine rağmen, yenilenebilir kaynaklara daha az odaklanıyor. Tasarı, kamu hizmetleri için kilit geliştirme alanları olarak karbon yakalama ve depolama ve nükleer enerjiyi hedefliyor.

Tasarı aşağıdaki kilit alanlara odaklanmaktadır:

  • EV (elektrikli araç) altyapısı: 7,5 milyar dolar. Eyaletlere EV şarj altyapısını inşa etmeleri için 5 milyar dolar, EV altyapısının yanı sıra hidrojen ve doğal gaz yakıt istasyonlarını da içeren alternatif yakıt koridorlarının inşası için 2,5 milyar dolar tahsis edilecek. Elektrikli otobüslerin uygulanması ve bu otobüsleri desteklemek için ilgili toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesiyle 7,5 milyar dolarlık bir yatırım artışı sağlanacak. Çin’in hakim olduğu bir tedarik zincirine bağımlılığı önlemek için, tasarı, bölge içinde kritik mineral üretimi ve geri dönüşüme izin verilmesini kolaylaştırıyor ve batarya hammaddelerini ticari ölçekli olarak işlemeyi amaçlayan üç tanıtım projesi için 200 milyon dolarlık finansman sağlıyor.
  • Elektrik şebeke altyapısı: 73 milyar dolar. Tasarı, eyaletlerin şebekelerinin elektrikli araçların daha geniş kullanımına uygun olmasını sağlamasını gerektiriyor. EV’lerin yanı sıra, yenilenebilir enerjilerin şebekedeki payını artırmak, maliyetleri düşürmek ve şebekenin genel verimliliğini ve güvenilirliğini iyileştirmek için iletim yatırımına da vurgu yapılıyor. Elektrik şebekesinin güvenilirliğini, dayanıklılığını ve esnekliğini desteklemek için iletim dahil olmak üzere teknoloji için 11,6 milyar dolara kadar finansman sağlanacaktır.
  • Karbon Yakalama: 12 milyar dolar. Tasarı federal programları ve CCUS için yapılan harcamaları yaklaşık 12 milyar dolar genişletecek. Yatırımlar, 20’ye kadar yeni veya genişletilmiş büyük ölçekli CCUS projesinin geliştirilmesini finanse etmek için bir Enerji Bakanlığı programı oluşturmak için kullanılacaktır.
  • Hidrojen: 8 milyar dolar. Tasarı, Enerji Bakanlığı’nda yeni hidrojen araştırma, geliştirme ve dağıtım programları oluşturmak için 2026 yılına kadar 8 milyar dolarlık fon sağlıyor.
  • Nükleer enerji: 12 milyar dolar. Yasa paketi, eskiyen enerji santrallerini ve yeni küçük modüler reaktörleri hedefliyor. Ekonomik sorunlar nedeniyle kapatılacak nükleer tesisler için Enerji Bakanlığı’na 6 milyar dolar ayırıyor. Ayrıca mikro reaktörler, küçük modüler reaktörler ve gelişmiş nükleer reaktörler için 6 milyar dolarlık fon ayırıyor.

Raporlara göre, senatörler Ağustos tatilinden önce tamamlamaya istekli olsalar da tasarıda büyük olasılıkla birkaç değişiklik yapılacak. Power Engineering

Diğer İçerikler