Yaz tatilinden önceki son oturumunda, Alman Parlamentosu Federal İklim Eylem Yasasını değiştiren bir yasa tasarısını onayladı . Yeni yasa, iklim nötrlüğünün sağlanması için son tarihi 2045 olarak tespit ediyor ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına ilişkin ara hedefi 1990’a kıyasla 2030’da yüzde 55’ten yüzde 65’e kadar sıkılaştırıyor. 2040 için, yüzde 88’lik yeni bir ara hedef konuyor. Değişikliğe, Almanya’nın en yüksek mahkemesinin nisan ayında hükümetin iklim politikalarının yetersiz olduğuna karar vermesinin ardından ihtiyaç duyulmuştu. Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze, değiştirilen yasanın ” nesiller arası adalet, daha fazla planlama güvenliği ve ekonomiyi boğmak yerine onu yeniden inşa eden ve modernize eden kararlı iklim koruması yarattığını” söyledi. Kanun, 2030’a kadar çeşitli sektörler için daha katı emisyon bütçeleri öngörmektedir. Ek azaltımın aslan payı enerji sektörü ve sanayi tarafından karşılanacaktır. Yasa ayrıca 2030’dan sonraki her yıl için belirli iklim hedefleri de belirliyor. Yasaya yapılan bir diğer yeni ekleme, Almanya’da 2050’den sonra negatif emisyon elde etmek için araç olan ormanlar ve turbalıklar gibi doğal karbon yutaklarının dahil edilmesidir. Ayrıca, sorumluluklarını genişleterek İklim Değişikliği Uzman Konseyi’nin rolünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Clean Energy Wire

Diğer İçerikler