Almanya Enerji Bakanlığı (BMWi), Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’ndeki açık deniz sektöründe yeni yenilenebilir enerji projelerinin inşası için hangi kavramların uygun olduğunu belirlemek için bir dizi kural önerdi . Elektrik şebekesine bağlı ve garantili ücret teklifi esasına göre yapılan açık artırmalar yoluyla fiyat belirlenen mevcut açık deniz rüzgar santrallerinin aksine, yeni projelerde doğrudan denizde yeşil hidrojen üretilebilir ve daha sonra gemilerle veya boru hatlarıyla karaya çıkarılabilir. Ancak bu tesisler elektrik şebekesine bağlanmayacağından ve kilovat saat başına bir ücret almayacaklarından, farklı kriterlere göre değerlendirilmesi gerekiyor. BMWi taslak düzenlemesinde şu yaklaşımı önermektedir: Yıllık beklenen enerji üretimi, dönüştürme ve taşıma adımlarının verimliliği, teknik olgunluk, projeyi ölçeklendirme yeteneği, üretilen enerjinin maliyetleri ve öngörülebilir çevresel etki. Birkaç proje bu kriterler altında aynı puanı alırsa, bölgesel ekonomik kalkınmaya ve yerel istihdama getirdikleri ek fayda belirleyici bir faktör olarak kullanılacaktır. Hâlâ kabine tarafından kabul edilmesi gereken düzenlemenin 2021’in sonunda yürürlüğe girmesi planlanıyor, yani ilk projeler için inşaat yerleri 2022’de belirlenebilir. Başarılı projeler, yeni 2021 “iklim paktı” kapsamında “500 milyon açık deniz hidrojen destek programından” fon başvurusunda bulunma hakkına da sahip olacak. Clean Energy Wire

Diğer İçerikler