Alman otomobil endüstrisi tedarikçilerinin büyük bir çoğunluğu elektrikli mobiliteye geçişi başlattı, ancak ülkenin otomobil endüstrisi derneği VDA ve yönetim danışmanlığı Deloitte tarafından ortak bir ankete göre çok hızlı bir teknoloji değişimi beklemiyorlar. Ankete katılanların yüzde seksen sekizi, içten yanmalı motorun 2030 veya daha sonrasına kadar tamamen elektromobilite ile değiştirilmesini beklemiyor. Ankete katılan 83 şirketten 16’sı 2040 ile 2044 arasındaki geçişin tamamlanmasını bekliyor ve hatta yedisi, 2050’ye kadar durumun böyle olmayacağını varsayıyor. Yüzde 80’den fazlasına göre e-mobilite geleceğin teknoloji standardı olacak, ancak yüzde 30’u yakıt hücrelerinin ek bir standart haline gelebileceğini söylüyor ve yüzde 40’ı sentetik yakıtların kullanılabileceğini düşünüyor.

Ankete katılan tedarikçilerin yüzde 80’inden fazlası e-mobiliteye geçişe başladıklarını belirtiyorlar, ancak şirketler hala yanmalı motor teknolojisi ile satışların yüzde 85’ini üretiyor. Şirketlerin çoğu, aynı zamanda elektrikli araçlara geçişte içten yanma teknolojilerinden kontrollü, yavaş bir geri çekilmeyi planlıyor. Deloitte otomobil endüstrisi uzmanı Harald Proff, “Piyasadan erken ve hızlı çıkış gibi daha radikal stratejiler yalnızca az sayıda katılımcı tarafından izleniyor” dedi. Hızlı bir dönüşümün önündeki en büyük engeller sorulduğunda şirketler, siyasi destek ve planlama güvenliği eksikliğini, ardından artan sürdürülebilirlik gereksinimleri, yenilenebilir enerjilerin yavaş genişlemesi ve kalifiye işçi eksikliği olarak cevaplıyor.

Elektrikli mobiliteye geçiş, Avrupa otomobil endüstrisi için benzeri görülmemiş zorlukların habercisi. Artan iddialı iklim hedefleri karşısında, içten yanmalı motorun aşamalı olarak kaldırılması neredeyse kaçınılmaz görünüyor ve giderek artan sayıda ülkede belirlenmiş bir politika bu. Birçok küçük şirket, elektrikli otomobillerde artık ihtiyaç duyulmayacak yanmalı motor parçaları üretmeye bağımlı olduğundan, Avrupa’nın devasa yan sanayi bu durumdan büyük otomobil üreticilerinden daha fazla etkilenecek gibi görünüyor. Clean Energy Wire

Diğer İçerikler