Avrupa Birliği’nde fosil yakıtlar nisan ayında ilk kez enerji üretiminin yaklaşık dörtte biri oranına düştü.

Düşünce kuruluşu Ember, AB’de fosil yakıtlarla üretilen elektrik oranının geçen ay yüzde 23 ile rekor düşük seviyeye gerilediğini tespit etti.

Bu, talepteki artışa rağmen Nisan 2023’e kıyasla yüzde 22’lik keskin bir düşüş anlamına geliyor

Rüzgar ve güneş enerjisindeki büyümenin yanı sıra hidroelektrikteki toparlanma fosil yakıt üretimindeki düşüşü destekledi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını yüzde 54 gibi rekor bir seviyeye çıkardı.

Nisan ayında AB’nin elektriğinin üçte birinden fazlasını tek başına rüzgâr ve güneş enerjisi üretirken, gaz ve kömürde düşüş yaşandı.

Kömür, 2023’te yüzde 30 olan enerji karışımına sadece yüzde 8,6 oranında katkıda bulundu.

Ember’in Avrupa Program Direktörü Sarah Brown, “Bir zamanlar düşünülemeyen şey gözlerimizin önünde gerçekleşiyor” diyor.

Fosil yakıt üretiminde en büyük düşüş hangi AB ülkesinde görüldü?

Nisan ayında fosil yakıt üretiminde geçen yıla kıyasla en büyük düşüş Almanya ‘da görüldü.

Ülkede, enerji krizi nedeniyle kapatılmaları ertelenen yedi kömürlü termik santral Mart 2024 sonunda kapandı.

Genel olarak, fosil yakıtlardan elde edilen elektrik Almanya’da yüzde 26 oranında düşerek toplam AB düşüşünün yüzde 32’sini temsil etti.

Artan elektrik talebine rağmen emisyonlar düştü

Elektrik talebi geçtiğimiz Ekim ayından bu yana ılımlı bir canlanma yaşanıyor. Yılın ilk dört ayında 2023’e kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi.

Artan talebe rağmen, fosil yakıtlardan elektrik üretimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının yerini alması nedeniyle düşmeye devam etti. Brown bunun bir örneği olarak kömüre işaret ediyor.

“2016’dan 2023’e kadar kömür 300 terawatt saatten fazla azaldı ve bu dönemde rüzgar ve güneş enerjisinde de benzer bir artış oldu” diye açıklıyor.

“Dolayısıyla kömürdeki yapısal düşüşün yerini büyük ölçüde rüzgar ve güneşe bıraktığını görüyoruz.”

Kaynak: EURONEWS

Diğer İçerikler