ÖZET

Yıl ortası görünümü temmuz ayında yayınladığından bu yana, küresel ekonomi ve sermaye piyasaları 2020’nin üçüncü çeyreğinde beklenenden daha hızlı toparlandı. Ancak, COVID-19 vakalarının artması nedeniyle önümüzdeki aylarda toparlanma hızı yüksek düzeyde belirsizliğini koruyor.

Özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kış koşulları, daha fazla kesinti ve kısıtlamayı tetikleyebilir. Ekonomik aktivitenin daha fazla normalleşmesi büyük ölçüde pandeminin kış aylarında nasıl gelişeceğine ve en önemlisi COVID-19 aşılarının halka ulaştığı zamana bağlı olacaktır. Virüs kontrol altına alınsa bile, ekonomilerin, bozulan mali dengelerin olumsuz etkisiyle zorlanacağı bekleniyor.

Küresel petrol talebi Nisan ayında %25 düşmüştü ve o zamandan beri keskin bir şekilde toparlanarak kayıplarını %8 seviyesine getirebildi. İleriye bakıldığında, 2021 petrol talebinin güçlü bir şekilde toparlanması ve COVID-19 öncesi seviyelerin altında kalması, temel durumda yaklaşık %4 ve Rystad Energy’nin ikinci dalga senaryosunda yaklaşık %7 daha düşük kalması bekleniyor. Temmuz-Kasım 2020 arasında baz metaller ve daha geniş S&P 500 endeksi sırasıyla yaklaşık %10-25 ve %6-10 oranında düşük performans göstermiştir. Toplu işten çıkarmalar ve istihdamda artan döngüsellik, endüstrinin güvenilir bir işveren olarak itibarını zorlamaya devam etmektedir. ABD petrol ve gaz şirketleri 2020’de kadrolu çalışanların yaklaşık %14’ünü işten çıkarmıştır ve araştırmalar, salgın sırasında kaybedilen istihdamın %70’inin 2021’in sonuna kadar geri kazanılamayacağını göstermektedir. Petrol ve gaz endüstrisi, ekonomik ve fiyat döngülerinin en yüksek ve en düşük seviyelerine alışmış olsa da bu gerileme başka hiçbir şeye benzemiyor. Aslında bu gerileme, petrol ve gaz endüstrisinin “büyük sıkışması”dır. Risk altındaki birçok şirketin hayatta kalması ve petrol talebindeki uzun vadeli düşüşle birlikte, önümüzdeki on yıl, tüm petrol ve gaz değer zinciri için çok farklı görünebilir. Ve 2021, birçokları için bir sıçrama yılı olacak ya da bir dayanıklılık testi olacak.

2021’de geleneksel işletme ve çalışma tarzına meydan okuyabilecek, sektörün yönünü belirleyebilecek ve öncüleri, takipçilerden ayırmaya başlatabilecek beş trend görülüyor:

1. Petrol fiyatları, yumuşak talep ile canlanan hisse senedi piyasaları arasında sıkışıp kaldı.

Brent petrol fiyatı göstergesi, Haziran 2020’den bu yana 45 $ / varil civarında ataleti yansıttı. Petrolün bu fiyat aralığındaki istikrarı güven vericidir, ancak daha geniş hisse senedi ve emtia piyasalarında üst seviyeyi (50 $ / varil) kıramaması endişe verici. Aslında, 2020’de petrol en kötü performans gösteren emtiaydı, kömürün bile gerisinde kaldı ve belli aralıkta seyreden davranışı atipikti. Sonuç: petrol ve gaz şirketleri bu fiyat aralığında yatırım yapmak için güven ve sermaye sıkıntısı çekiyor.

Yine de orta-uzun vadede, yetersiz yatırım, özellikle OPEC üreticisi olmayan ülkelerden gelen tedarikleri etkileyebilir. Ancak, geçmişin aksine, talebin (veya eksikliğinin) gelecekteki arz-talep dengesi üzerinde muhtemelen daha büyük bir etkisi olacaktır. Karayolu trafiğinde gözle görülür bir artış olmasına rağmen, yerel ofise gidip gelme ve uluslararası seyahatler sessizliğini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde işle ilgili seyahat hala prepandemik seviyenin %35-40 altında kalıyor. Temel senaryoda bile, analistler 2021 küresel jet yakıtı talebinin prepandemik seviyelerin %75’inin altında kalmasını bekliyor.

Seçim sonrası anketinde, petrol ve gaz üst düzey yöneticilerinin %44’ü petrol piyasasının dengede kalmasını bekliyor ve petrol ve gaz anketine yanıt verenlerin %33’ü önümüzdeki beş yıl içinde (2020-2025) yeni bir arz sıkıntısı riskinin yüksek olduğunu öngörüyor. Bu belirsizliğin ışığında, petrol ve gaz şirketleri, aşağı yönlü risklere karşı korunmak ve 2021’de herhangi bir potansiyel yükselişe hazır olmak için ne yapmalı? Şirketler, işletim maliyetlerini düşürmek için dijital dönüşümü hızlandırmayı, destek işlevlerinin sabit maliyetlerini “değişken hale getirmeyi”, faaliyetlerinde esnekliği sürdürmeyi ve yarının projeleri için sermaye tahsisatlarını optimize etmeyi düşünmelidir.

2. Değişen piyasa dinamikleri, ABD’li kaya gazı işletmecileri için finansal görünümü ve portföy seçeneklerini değiştirdi.

2020’nin başından bu yana, ABD’li kaya gazı şirketlerinden en az 43 operatör iflas koruması için başvuruda bulundu.  Elden çıkarma, birçok zayıf kaya gazı (şeyl gazı) işletmecisi için bir gereklilik haline geldi. Ancak, özellikle iflas etmiş şirketlerin borç verenler tarafından tutulan şeyl varlıklarının çok ucuza yaptığı değerlemeler bile, devralanların kendileri nakit korumaya odaklandığından, birçok potansiyel devralanı cezbetmiyor. 2020 yılında şimdiye kadar, şeyl M&A yıldan yıla yaklaşık %45 düşüşle yaklaşık 48 milyar dolara geriledi ve birkaç alıcı COVID-19 öncesi anlaşmalarını bitirdi veya yeniden müzakere etti. Şeyl piyasasının, satın almalar ya da iflaslar yoluyla nihayetinde konsolide olması beklense de yeni normalde denge aramak, 2021’de pek çok ABD upstream şirketinin “sadece şeyl” stratejisinin etkinliğini test edecektir.

Ankette, petrol ve gaz yöneticilerinin yalnızca %7’si, yerel şeyl odaklı bir stratejinin ABD’deki kaya gazı operatörleri için doğru seçim olacağını bildirirken, cevap verenlerin %48’i, varlıkların süper büyüklere satışı da dahil olmak üzere şeyl operatörlerinden bir tür kaynak veya bölgesel çeşitlilik beklediğini bildirdi. Her iki konsantrasyon ve çeşitlendirme stratejilerinin de artıları ve eksileri olmasına rağmen, “bir pazar döngüsü için çözümün” ötesine geçen ve geleneksel “yaptığımız iş budur” anlayışına meydan okuyan operatörler, uzun vadede kazananlar olarak ortaya çıkacaklardır.

3. COVID-19 ve petrol sektörünün sıkıntıları, enerji geçişi ve dijital dönüşüm gibi uzun vadeli trendleri hızlandırdı.

Petrol ve gaz endüstrisinin bizi şaşırtan bir geçmişi var. Pek çok petrol ve gaz şirketi pandeminin zirvesinde net sıfır hedeflerini duyurarak endüstri enerjide geçiş sürecini hızlandırdı. Aslında, BP ve Shell gibi süper büyük şirketler, önümüzdeki on yıl içinde petrol ve gaz üretimini veya yatırımını %40’a kadar azaltmayı hedefleyerek net sıfır hedeflerini güçlendirdiler. OFS şirketleri, elektrikli pompalar ve karayolu filosunun elektrifikasyonu için yatırım yaptıklarını ve birçok düşük karbonlu çözümün uygulanacağını duyurdu. Ancak, daha düşük karbonlu bir gelecek için planlama yapmak kolay olmayacak. Petrol ve gaz şirketleri, 2021’de seçilebilecek sayısız yeşil portföy seçeneğine sahip olabilir, ancak her seçim ekonomik açıdan rekabetçi olmayacak veya yıllar boyunca ve bölgeler arasında tutarlı sonuçlar vermeyecektir. Bununla birlikte, hidrokarbon iş modelinin, özellikle maliyet eğrisinin altındaki kaynaklar için hala sunabileceği çok şey vardır ve emisyonları azaltan yeni temiz enerji teknolojilerine (örneğin, karbon yakalama ve hidrojene dayalı enerji depolama) uyum sağlayabilir.  Karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) ve yeşil hidrojen, dünya çapında daha sıkı iklim enerjisi politikası ve teknolojik gelişmelerle desteklenen muhtemelen daha fazla çekiş kazanacaktır.

Ek olarak, dijitalleşmenin 2021’de etkili bir enerji geçiş stratejisi sağlamada kilit bir rol oynaması bekleniyor. Uzaktan operasyonları etkinleştirmenin ve insan-makine iş birliğini sağlamanın yanı sıra, dijitalizasyon, kısa vadeli emisyon hedeflerinin belirlenmesinde, standartlaştırılmış ve güvenilir raporlamada ve hiyerarşi genelinde hesap verebilirliğin izlenmesinde önemli bir role sahiptir. Çalışan bağlılığını artırmada dijitalleşme de kritik olabilir. Çalışanların çoğu uzaktan çalışırken, şirketlerin çalışanların katılımını artırmak ve kuruluşları içinde etkili bilgi aktarımı sağlamak için daha hazırlıklı olmaları gerekecektir. Seçim sonrası anketimizde,petrol ve gaz yöneticilerinin %59’u çalışanların üretkenliğini ve katılımını ve çalışanlar arasındaki bilgi alışverişini şu şekilde vurgulamaktadır: “Enerji geçişi ve dijitalleşme, geleceğin organizasyonu için stratejik öncelikler olmalıdır ve birinin diğerini mümkün kıldığı ve ikisinin birleşiminin bir şirket ve paydaşları için yeni ve farklılaştırılmış değer yarattığı birçok yol vardır.”

4. Doğal gaz, karbondan arındırma çabaları ve yenilenebilir enerji odağı arasında sıkışmış durumda.

2020’de, ABD doğal gaz fiyatlarının 21 yılın en düşük seviyesi olan yaklaşık 2,14 $ / MMBtu ile ortalamada olması ve uluslararası gaz fiyatlarının 1–2 $ / MMBtu aralığında yakınsaması bekleniyor. En düşük fiyata mevcut en temiz fosil yakıtla, gelecekteki enerji karışımında öngörülen gaz payı zamanla artmalıdır. Yine de öngörülen payı 2025–2030’a kadar %25 civarında sabit kalıyor ve son zamanlarda ortaya çıkan birkaç görünüm net sıfır senaryosunda %22-23’e düşeceğini bile tahmin ediyor. Bu kopukluk, seçim sonrası anket bulgularına da yansıyor. Ankete katılanların yüzde elli sekizi, gazın temiz bir enerji geleceği inşa etmede önemli bir role sahip olacağına inanırken, %42 alternatiflerin ve yenilenebilir enerjilerin ortaya çıkması ve endüstrilerin bölgeselleşmesi nedeniyle azalmış ve değişken bir rol bekliyor.

Endüstriyel talebin (elektrik talebinin değil) gaz talebinin baskın itici gücü olması bekleniyor. Gerek rekabetçi bir hammadde olarak gerekse proses ısısı için gaz talebinin orta vadede güçlü kalması beklenmesine rağmen, sanayi sektöründeki dekarbonizasyon gaza uzun vadeli bir tehdit oluşturabilir. Sonunda, endüstriyel şirketler enerji ve ısı ihtiyaçlarını karşılamak için bir CCUS, hidrojen ve biyoenerji karışımına güvenebilir. Uzun vadede, gaz muhtemelen diğer daha temiz yakıtlarla eşleşmek veya rekabet etmek için kendini karbondan arındırmak zorundadır.

5. Midstream ve down stream için aşırı yapılaşma artan bir endişe olarak görülüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve enerji geçişi, yalnızca upstream ve OFS şirketlerinin sorunları değil. Şeyl ve OFS operatörlerinin artan iflasları, üretim kesintileri ve değişen kentsel hareketlilik ve uluslararası seyahat modelleri, ABD’nin midstream ve rafineri şirketlerinin uzun vadeli görünümünü gölgeledi. Bu şirketler, artan ABD petrol üretimini ve ihracat pazarlarından gelen talebin artmasını öngören altyapılar inşa ettiklerinden, bu özellikle endişe verici görünüyor.

Karlılık oranının (nakit akışlarının) payının, hızlanan enerji geçişinin ortasında baskı altında kalacağı göz önüne alındığında, şirketler dikkatlerini denklemin paydasına, yani varlıklara veya sermayeye yöneltmelidir. Şirketlerin sermayelerini geri kazanmak için nakit akışlarını kanalize etmeleri ve böylece aşağıdakileri yaparak kendileri için yeni bir sermaye denkleminin kilidini açmaları gerekebilir:

 • Yenilenebilir doğal gaz (RNG) üretim ve dağıtım fırsatlarını keşfetmek
 • CCUS ve hidrojen dahil yeni nesil teknolojilere hazırlık
 • Hammaddeden- müşteriye değer zincirini optimize ederek operasyonel çevikliğe ulaşmak
 • Yenilenebilir kaynakları (güneş enerjisi) mevcut enerji dağıtım altyapısına entegre etmek
 • Opsiyonellik oluşturmak için hidrokarbon ve temiz ürünlerde işletmeleri çeşitlendirmek
 • Düşük performans gösteren varlıkları depolama tesislerine veya yenilenebilir tesislere dönüştürmek

Seçim sonrası anketinde, petrol ve gaz yöneticilerinden cevap verenlerin %31’i yenilenebilir enerji kaynaklarının operasyonlara entegrasyonunu vurguluyor ve katılımcıların %21’i, ABD rafinerilerinin döngüsel şeyl ve enerji geçişiyle mücadele etmek için en uygun seçeneklerden biri olarak mevcut arıtma varlıklarının dönüştürülmesini önermektedir.

Petrol ve gaz endüstrisi, pandemi başlamadan önce bile piyasada rüzgârlarla karşı karşıyaydı. Bununla birlikte, pandemi, sektör için bir “ileri sarma” senaryosuna dönüştü ve yıllar içinde olabilecek şeyler, bunun yerine birkaç ay içinde ortaya çıktı. Yeni enerji geleceğine geçiş zor olabilir ve şirketlerin cesur seçimler yapmasını gerektirebilir ve muhtemelen herkes başarılı olmayacaktır. Aşağıdakiler, petrol ve gaz şirketlerinin 2021’deki stratejilerini ve yönlerini belirlemelerine yardımcı olabilir:

 • Temiz enerji konusunda yeni bir yönetim duruşu ve taahhüdü: İzlenecek olası politika değişiklikleri arasında petrol ve gaz tesislerindeki metan kısıtlamaları, petrol ve gaz leasing ve federal alanlar dahilinde izin, yakıt ekonomisi standartları ve ülke çapında, entegre bir sıfır karbon değer zinciri oluşturma ve altyapı yatırımı yer alıyor.
 • Son kullanım talep modellerindeki ve arz kompozisyonundaki değişiklikler: Nakliye yakıtlarının marj profilindeki ve envanter seviyelerindeki istikrarsızlık, son kullanım talep modellerindeki temel değişiklikleri yansıtabilir. Bunlar, rafinerilerin gelecekteki yapılandırmasını ve petrokimyasallarla entegrasyon planlarını şekillendirebilir. Benzer şekilde, ABD, Suudi Arabistan ve Rusya arasında pazar payı savaşında kimin üstünlük sağlayacağını izlemek önemlidir.
 • Çevresel, sosyal etki yaratan sektörlere olan yatırımının yükselişi: Sağlıklı bir finansal getirinin yanı sıra ölçülebilir, yararlı sosyal veya çevresel etki yaratan sektörlere ve şirketlere önemli bir sermaye tahsisi gerçekleşecek ve endüstri, dönüşüm için bundan yararlanmaya hazır olmalıdır.
 • İşin geleceğinde başarılı olmak için yeni yetenek stratejilerinin benimsenmesi: Yeni yeteneklere ve yüksek iş tatminine sahip bağlı bir işgücü, endüstrinin enerji geçişi ve dijital dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmek için kritik olabilir. Sektörün işgücünü nasıl yeniden geliştirdiği veya yeniden dağıttığı, yeni offshoring ve sözleşme modellerini nasıl kucakladığı ve sunduğu yeni dijital çalışma yöntemleri ve esnekliği, dönüşümün hızını etkileyebilir.
 • Düşük fiyatlı bir ortamda konsolidasyon: Birleşme ve satın alma faaliyeti, tipik olarak sektördeki stratejik dönüşüm, dijital hızlanma ve finansal yeniden yapılandırma ile el ele gittiği için iş duyarlılığında bir değişimin önde gelen göstergesi olabilir.

Petrol ve gaz şirketlerinin önümüzdeki aylarda yapacağı seçimler ve öncelik verdikleri eğilimler, ileriye dönük yola karar verecek ve önümüzdeki on yıl boyunca karar alma süreçlerinde etkili olacaktır.

Kaynak: “2021 oil and gas industry outlook”, Deloitte

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler