Avrupa Birliği (AB) kurumları, çevre duyarlılığı konusunda yanıltıcı beyanları önlemek için yeşil tahvillere standartlar getirilmesinde anlaştı.
Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi, yatırımcıların Birliğin iklim hedefleri ile uyumlu olan sürdürülebilir teknolojilere ve faaliyetlere yönelmelerini sağlamak için “Avrupa Yeşil Tahvil Standardı” belirlenmesi konusundaki müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.
Buna göre, yeşil tahviller konusunda ilk standartlar getirilecek.
Bu standardı kullanan şirketler, yeşil tahvillerden elde ettikleri gelirleri AB’nin çevre dostu faaliyetler sınıflandırmasında yer alan alanlarda kullanmak zorunda olacak.
Şirketler, henüz çevre hedefleri ile uyumlu faaliyeteler listesi kapsamına girmeyen sektörlere yatırımların sadece yüzde 15’lik kısmını aktarabilecek.
Yeşil tahvil ihraç edenlerin yeni standartlar kapsamındaki yükümlülüklere uygun davranıp davranmadığını üye ülkelerin ilgili makamları denetleyecek. Tahvilleri satın alanlar, yatırımlarının sürdürülebilirliğini daha kolay değerlendirebilecek.
Bir şirketin çevresel sorumluluğa sahip olduğu imajına dikkati çekmek amacıyla yaydığı yanlış veya hatalı bilgiler olarak bilinen “yeşil yıkama” riskleri azaltılmış olacak.
Yeni kuralların yürürlüğe girmesi için AP ve üye ülkelerin bunu resmen onaylaması gerekiyor. BloombergHT

Diğer İçerikler