AB istatistik ofisi, Avrupa Birliği’nin 2020’de enerji tüketiminin %22’si için yenilenebilir kaynaklardan yararlandığını ve %20 hedefini aştığını söyledi. 27 ülke, 2050 yılına kadar AB çapında net sıfır sera gazı emisyonu hedefini karşılama çabalarının bir parçası olarak giderek artan bir şekilde rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. İsveç, enerji tüketiminin %60’ından fazlasını yenilenebilir kaynaklardan elde ederek diğer AB ülkelerinin önüne geçti. %44 ile Finlandiya’yı ve %42 ile Letonya’yı geride bıraktı. Eurostat, Malta, Lüksemburg ve Belçika’nın 2020’de %11 ile %13 arasında yenilenebilir enerji tüketiminin en düşük oranlarına sahip olduğunu tespit etti. İsveç, %20’lik bir pay hedefleyen Hırvatistan’ın yanında, kendi ulusal yenilenebilir enerji hedefi olan %49’u 11 puan geride bıraktı. Bulgaristan %16 olan kendi hedefini aştı. Nükleer reaktör filosunu genişleten Fransa, ulusal yenilenebilir enerji hedefi olan %23’ün gerisinde kalan tek ülke oldu ve bunu 3,9 puanla kaçırdı. Reuters

Diğer İçerikler