Küresel enerji görünümü hızla değişiyor. Fakat bu değişimin ne kadar hızlı ve ne ölçüde olduğu hâlâ tartışmaya açık. Bu kritik soruların cevapları, yatırım kararlarında, şehir planlama programlarında ve çevresel maliyetlerde yüz milyarlarca dolara karşılık geliyor. Kârın ötesinde, milyonlarca geçim kaynağı tehlikededir. Kar amacı gütmeyen araştırma kurumu Gelecek için Kaynaklar (RFF), 1 Temmuz’da yayınlanan Global Enerji Görünüm Raporu’nda bu soruları ele almaya çalışıyor.

Global Enerji Görünümü’nde belirtilen lider şirketler ve kuruluşlar tarafından yapılan tahminler, nüfus artışına rağmen, önümüzdeki 25 yılda küresel birincil enerji tüketiminin, geçtiğimiz on yıllara kıyasla önemli ölçüde yavaşlayacağını gösteriyor. 1990-2015 arasında küresel enerji tüketimi 190 katrilyon Btu artarak 550 qBtu’ya yükseldi. Tahminlere göre önümüzdeki 20 yılda sadece 30 ila 80 qBtu’luk bir büyüme yaşanacak. İddialı İklim Senaryolarında (ACS) 4 qBtu düşüş öngörülüyor.

Çalışma, aynı zamanda, 2040 yılına kadar bir yakıt değişimi olsa bile, petrolün dünyanın en üretken tek yakıt kaynağı olarak konumunu koruyacağını ileri sürüyor. Tahminler bu süre zarfında en hızlı büyüyen enerji kaynağı üzerinden 50 / 50’ye bölünmüştür; bunların yarısı doğal gazı ve diğer yarısı ise yenilenebilir enerjileri öngörmektedir.

Küresel Enerji Görünümü’nde 2040’ta yakıtla küresel birincil enerji tüketiminin payları bakımından tahminler analizine bakıldığı zaman, bazı tahminler göze çarpıyor. Kömür tüm projeksiyonlarda pazar payını kaybederken, yenilenebilir enerji kaynakları (özellikle rüzgar ve güneş) tüm tahminlerde büyüme görüyor.

Yenilenebilirler 2015 yılında karışımın %14’ünden %16 ila %17 aralığına yükselmiştir. İddialı İklim senaryoları altında, 2040’ta petrolün %31’e kadar yükselmesini geçerek, en büyük küresel birincil enerji kaynağı haline gelirler. Bu, eylem halindeki enerji dönüşümüdür. Ancak, projeksiyonların çoğu gerçek bir dönüşüm öngörmüyor.

Önemli olan, 2015 yılında küresel birincil enerjinin %82’sini oluşturan fosil yakıtlar, Referans ve Gelişme Politikaları senaryolarında 2040’ta %74 ile %79 arasında değişmektedir. İddialı İklim senaryolarında, fosil yakıtlar %60 ila %62’ye düşmektedir. Bu yüzden, çoğu projeksiyon, dönüşümlerden ziyade gerçekleşen enerji ilavelerini öngörmektedir.

Emisyon kaygıları, ekonomik büyüme, talep ve ticaret, ulusal hükümetler ve enerji sektörleri için zor politika seçimleri anlamına gelecektir. Bu kararlar, dünyanın gelecekteki enerji manzarasını tanımlamaya yarayacak. Küresel Enerji Görünümü, bu tahminlerin tutarlı bir şekilde derlenmesini sağlar ve bize o geleceğin en iyi ifadesini sunar.

Kaynak: “What Will Our 2040 Energy Future Look Like?”, Forbes 

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler