• Yenilenebilir enerji, COVID-19 salgını sırasında geleneksel enerjiden daha iyi performans gösterdi, ancak etkilenen ülkeler, teknolojiler ve değer zincirinin segmentleri arasında eşit değildi. 2020’de istihdam, önce gecikmeler, daha sonra ise faaliyetlerdeki artışlarla şekillendi.
 • Yenilenebilir enerjideki dünya çapında istihdam, 2019’da 11,5 milyon iken 2020’de 12 milyon olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1).

Şekil 1- Teknolojiye Göre Küresel Yenilenebilir Enerji İstihdamı, 2012-2020

 • Çin, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Avrupa Birliği üyeleri ekipman üretimi, proje mühendisliği ve tesis kurulumlarında lider olan ülkelerdir. Genel olarak, yenilenebilir enerji istihdamının büyük kısmı, 2019’daki istihdamın %62’sini oluşturan Asya ülkelerindedir (Şekil 2).

Şekil 2- Bazı Ülkelerde Yenilenebilir Enerji İstihdamı 2020

 • 4 milyon işçiyle, güneş enerjisi endüstrisi toplam yenilenebilir enerji iş gücünün üçte birini istihdam ediyor.
 • Şebekeden bağımsız fotovoltaik güneş ekipmanlarının satışları, COVID-19 nedeniyle zarar gördü. Şirketler genel olarak işten çıkarmalar olmadan süreci yönetebildiler.
 • Biyoyakıt istihdamı, COVID-19 kaynaklı talep düşüşleri, geleneksel ulaşım yakıtları için daha düşük fiyatlar ve bazı olumsuz politika değişiklikleri nedeniyle az bir miktar düşerek dünya çapında 2,4 milyona (2,5 milyondan) geriledi.
 • Rüzgar enerjisi 1,25 milyonluk istihdamı destekledi. Açık deniz rüzgar tesisleri, birçok ülke kendi yerel sanayisini inşa ettikçe veya genişlettikçe önem kazanmaktadır.
 • Yerel katkı ve yerel istihdamın entegrasyonu, özellikle rüzgar enerjisinde bir zorluk olmaya devam etmektedir. Sözleşme düzenlemeleri, teknik geliştirme, iş birliği ve yerel kapasite geliştirme konularında daha fazla çaba gerektirmektedir.
 • İnsana yakışır işler (iyi ücretler, güvenli işyerleri ve işçi hakları) adil bir enerji dönüşümü (enerji geçişi) için olmazsa olmazdır. Sonuçlar, bireysel endüstrilerde uluslararası kabul görmüş çalışma standartlarının, ulusal mevzuatın ve toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasına bağlıdır.
 • Kadınlar küresel yenilenebilir işgücünün üçte birini oluşturuyor, ancak katılımları ülkeler ve endüstriler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Salgının toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde olumsuz bir etkisi oldu.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanı sıra, gençler için yeterli fırsatlar ve azınlıkların ve marjinal grupların sürece daha fazla dahil edilmesi, toplumu genel olarak yansıtacak bir işgücü geliştirmenin anahtarı olacaktır.
 • IRENA’nın ‘1,5°C’ye Uyumlu Küresel Yolu’ kapsamındaki istihdam, planlanmış enerji politikaları (PES) senaryosu kapsamındaki sayıyı ikiye katlayabilir ve yenilenebilir enerji sektöründe 2030’a kadar 38 milyon ve 2050’ye kadar 43 milyon istihdam sağlanabilir (Şekil 3).

Şekil 3- 1,5°C Senaryosu ve PES Kapsamında, 2030 ve 2050’de Teknolojiye Göre Yenilenebilir Enerjideki İstihdam

 • Enerji sektöründe bir bütün olarak istihdam, mevcut politikalar ve taahhütler kapsamındaki 114 milyona kıyasla, 1,5°C yolu senaryosunda 2050’de 122 milyona ulaşabilecektir.
 • Bugün olduğu gibi, 2050’de yenilenebilir enerji istihdamında en büyük payı 19,9 milyon kişi ile güneş alacak, bunu biyoenerji (13,7 milyon), rüzgar (5,5 milyon) ve hidroelektrik (3,7 milyon) izleyecektir.

Kaynak: “Renewable Energy and Jobs Annual Review 2021”, IRENA

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler