Avrupa Birliği, 2017 yılında enerji ihtiyacının %17,5’ini yenilenebilir kaynaklardan elde etti. Eurostat tarafından yayınlanan son verilere göre, 28 üyenin 11’i zaten 2020 hedefinin %20 veya daha fazlasına ulaşmış durumda. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları, 2016 yılında AB’deki enerji karışımının %17’sini, 2004 yılında ise %8,5’ini oluşturuyordu. 2020 hedefi, böylece, 2030’da %32 hedefine ulaşılması için bir vasıta olmuş oluyor. İklim Temsilcisi Miguel Arias Canete, “AB, 2020 yenilenebilir hedefine ulaşma yolunda ilerliyor, 11 üye ülke çoktan ulusal hedeflerinin üstünde” diyor. Rapordaki veriler, İsveç’in yenilenebilir enerji tüketiminde en yüksek paya sahip olduğu ve enerjisinin yarısından fazlasının 2017’de yenilenebilir kaynaklardan geldiğini gösteriyor. Lüksemburg, enerji kullanımının sadece %6,4’ünü (en düşük oran) oluşturan yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip. Hollanda, Fransa, İrlanda, İngiltere, Polonya ve Belçika ise 2020 hedefinin birkaç puan altında kalan AB ülkeleri arasında. Avrupa Çevre Ajansı, geçtiğimiz yıl AB ülkelerinin yenilenebilir enerjiye yönelmesinin yavaşladığını ve 2020 ve 2030 hedeflerine erişmelerini tehlikeye attıklarını belirtti. Paris Anlaşması gereği küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının 1990 seviyelerinin en az %40’ına düşürülmesi hedefi, AB ülkelerinin genel işleyişinin bir parçası. Reuters

Diğer İçerikler