Yeni bir Deloitte raporuna göre Avrupa Birliği, 2050 yılı için belirlediği emisyon hedeflerini tutturmak için o zamana kadar en az dörtte bir oranında nükleer enerjiye ihtiyaç duyuyor. AB, 1990’a kıyasla %40, 2050’ye kadar ise %95 emisyon azaltmayı veya emisyonları tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu planın önemli bir aşaması, Polonya ve Almanya gibi ülkelerdeki yoğun kömür kullanımını aşamalı olarak bitirmek olacak. Fransa gibi nükleer enerjiyi yoğun kullanan ülkeler ise emisyon azaltımı yarışına avantajlı başlıyor. Nükleer enerji, %40 ile Fransa’nın enerji miksinin en büyük kısmını oluşturuyor. Fakat güvenlik kaygıları, Birleşik Krallık ve Almanya’da nükleer enerjinin yürürlükten kalkmasıyla sonuçlandı. Forbes

Diğer İçerikler